Процедура по връщане на данъци от САЩ

Възстановяването на данъци от САЩ се осъществява чрез подаване на американска данъчна декларация.
В Happy World получаваш пълно обслужване – консултация, калкулация, попълване и изпращане на декларацията, следене на статуса и получаване на данъците. С нас е максимално лесно с фиксирана цена.

Стъпка 1. Калкулация

За да разбереш какъв ще бъде твоят Tax Refund, изпрати по e-mail W-2 или последен paycheck от всеки твой работодател. Екипът на HappyWorld ще направят веднага твоята калкулация.
Калкулацията е предварителна и е на база предоставената от теб информация и валидните към момента данъчни правила и ставки.

Стъпка 2. Подаване на документи

За да започне процеса, е нуждно да имаш необходимите документи (последен paycheck, Social Security Card, копие от американската виза) Ние ще попълним и изпратим твоята данъчна декларация и ще следим американските данъчни служби да я обработят в срок. Ако си бил в САЩ с друг тип виза, ни донеси наличните ти документи, ние ще те информираме, в случай че е нужно нещо допълнително.

Стъпка 3. Обработка

За калкулация и декларация не е нужно да чакаш – те стават веднага или максимум до 1 ден след подаване на документи.
Обработката на декларацията от данъчните служби обикновено отнема средно 6-8 седмици, а за някои щати този срок е по-дълъг. В сайтовете на федералната данъчна служба (IRS) и съответните щатски данъчни служби можеш да проследиш обработката на твоя Tax Refund.

Стъпка 4. Получаване на възстановените данъци

Обикновено получаване на данъците ти от САЩ е под формата на поименен чек. Той се издава от данъчните служби на твое име и пристига за около 6-8 седмици. След това остава да само да го осребриш. Това можеш да направиш във всяка една банка по твой избор.