Голяма част от студентите заминават за бригада в Америка с цел да съберат финансови средства, но самото заминаване за бригада е инвестиция сама по себе си. В такъв случай се появява въпроса, който вълнува повечето студенти – а именно как сами да финансират студентската си бригада?

Студентите, които не са за първа година могат да заделят от изкараните средства от миналогодишната бригада или честа практика е програмата да се финансира с върнатите данъци от миналата година. Това са двете оптимални опции за студентите, на които не им е за първи път.

Но, какво да правят тези от вас, на които им е за първа година. Не бойте се! За щастие, отговор има! Повечето студенти избират да изтеглят студентски кредит, който да изплатят, след като се върнат от САЩ. Освен, ако нямаш възможност да се самофинансираш, това е най-добрият избор, защото тези кредити са създадени точно за млади пътешественици, като теб. Спрямо банката, условията са различни и ще можеш да избираш. Има няколко банки, които предлагат подобен тип кредитиране:

Банка “Алианц”

 • Само една такса – за предварително проучване в размер на 35 лева;
 • Без такса за одобрение;
 • Без такса за предсрочно погасяване;
 • Безплатна сметка в щатски долари за възстановяване на данъци (tax refund).
 • Размер: от 1000 до 10 000 BGN
 • Срок: от 1 до 72 месеца
 • Гратисен период до 12 месеца без плащане на лихва и главница

Банка “ДСК”

 • Гратисен период за издължаване на главница – по договаряне, не по-дълъг от 12 месеца.
 • Без такса за предсрочно погасяване
 • Без такса за поддържане на допълнителна разплащателна сметка в щатски долари, по която ще получавате преводи от възнаграждения 
 • Възможност за усвояване на части и начисляване на лихва само върху ползваните пари
 • Усвояване – еднократно или на етапи в срок до 12 месеца, считано от датата на първото усвояване на суми по кредита
 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски

Банка “UniCredit Bulbank”

 • Срок: от 3 до 120 месеца
 • Валутa: Лева / евро
 • Минимален размер: 1 000 лева / 500 евро
 • Максимален размер: 50 000 лева / 25 000 евро
 • Атрактивни лихвени условия
 • Обезпечение: Един поръчител
 • Вид лихвен процент по избор на кредитоискателя: фиксиран за целия период на кредита / променлив – формира се от референтен лихвен процент (ОДИ/ 3 месечен EURIBOR) плюс надбавка

Възможно е да се притесняваш да теглиш заем, защото това означава, че ще трябва да го върнеш. Но практиката показва, че масово студентите не само изплащат кредита си със спестените средства, но успяват да инвестират в следващата си бригада и да им останат! Така, че не оставяй на тревогите ти да те откажат от американското ти пътешествие, защото ще се върнеш не само с по-пълни джобове, но и с цяла торба приключенски спомени!