Програмата Work and Travel USA или студентска бригада в САЩ, е програма за културен обмен създадена от Държавния департамент на САЩ. Програмата дава възможност на всички студенти (редовно обучение) между 18 и 30 г. да прекарат лятната си ваканция в Америка и да работят легално в сферата на туризма и други сезонни работни оферти. Някои от най-често срещаните работни позиции по време на студентската бригада, може да откриете тук.

Важно е да се знае, че програмата се провежда по време на лятната ваканция на студентите в периода между 01.05 и 30.09. Всеки студент има право да работи максимално 4 месеца и да остане в САЩ като турист още 30 дена след работния период.

Участите в програма Work and Travel USA може да се осъществи единствено чрез лицензирани от Държавния департамент на САЩ организации - т.нар. "спонсори" и лицензиран техен представител в България - т.нар. "агенции".Спонсорските организации имат основна задача по време на вашата студентска бригада и основна заслуга студентите да имат едно безгрижно и незабравимо лято. Тяхна основна задача е да съдействат за намирането на работна оферта, да проверяват работодателите и предлаганите работни оферти, че отговарят на всички изисквания, да издават работни разрешителни (DS2019), необходими за кандидатстване за J1 виза, да оказват съдействие на студентите по време на престоя им в САЩ при възникването на каквито и да е въпроси и проблеми и др.